Don't Miss

Dlaczego dźwignia finansowa jest ważna dla przedsiębiorstw?

By on 24 lipca 2019
Prawie każda czynność biznesowa wymaga pieniędzy i stanowi istotny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlaczego dźwignia finansowa jest tak ważna dla funkcjonowania całego przedsięwzięcia? Prawie każda forma działalności biznesowej wymaga pieniędzy, jednak firmy posiadają ograniczone zasoby, co sprawia, że prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga ostrożnego zarządzania finansami.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to stosunek kapitału własnego do finansowego zadłużenia przedsiębiorstwa. Jest to ważny element polityki finansowej firmy. Dźwignia finansowa może również oznaczać wykorzystanie zasobów pieniężnych po ustalonej cenie. Dźwignia finansowa na poziomie 2 oznacza, że dla jednego dolara kapitału własnego, mamy dwa dolary zadłużenia z tytułu instrumentów finansowych. Pozwala to firmie na wykorzystanie długu do finansowania zakupu aktywów.

Pojęcie dźwigni finansowej jest powszechne w świecie biznesu. Jest ono głównie wykorzystywane w celu zwiększenia zwrotu z kapitału własnego firmy, zwłaszcza gdy firma nie jest w stanie zwiększyć swojej efektywności operacyjnej i zwrotu z całkowitych inwestycji. Ponieważ przychody z tytułu zaciągania zadłużenia są wyższe niż odsetki płatne z tytułu długu, całkowite dochody firmy będą rosły, co ostatecznie zwiększy zyski akcjonariuszy.

Dźwignia finansowa może być korzystna lub niekorzystna. Jest ona dodatnia, gdy zarobki są wyższe niż koszty długu. Jest ona jednak ujemna, jeśli zyski spółki są niższe niż koszty zabezpieczenia środków. Finansowanie dłużne jest niezbędnym źródłem kapitału na wsparcie ograniczonych inwestycji udziałowców. Dodatkowo pomaga osiągnąć idealny poziom zwrotu z kapitału własnego.

Znaczenie dźwigni finansowej

Dźwignia zapewnia następujące korzyści dla przedsiębiorstw:

  • Dźwignia finansowa jest niezbędnym narzędziem, które kierownictwo firmy może wykorzystać do podejmowania optymalnych decyzji finansowych i inwestycyjnych.
  • Zapewnia ona różnorodne źródła finansowania, dzięki którym firma może osiągnąć swoje docelowe zyski.
  • Dźwignia finansowa jest również ważną techniką w inwestowaniu, ponieważ pomaga firmom ustalić próg rozwoju działalności gospodarczej. Na przykład, może ona być wykorzystywana do zalecania ograniczeń w ekspansji biznesowej, gdy przewidywany zwrot z dodatkowych inwestycji jest niższy niż koszt zadłużenia.

Jak zmierzyć wpływ dźwigni finansowej?

Wpływ dźwigni finansowej mierzony jest poprzez odjęcie wskaźnika rentowności ekonomicznej od wskaźnika rentowności kapitału własnego po odjęciu podatku od osób prawnych. Ponieważ stopa zwrotu z kapitału własnego akcjonariuszy jest zazwyczaj wyższa niż wskaźnik rentowności ekonomicznej, dźwignia finansowa odgrywa ważną rolę w spełnianiu oczekiwań inwestorów co do stopy zwrotu z kapitału własnego. Z tego powodu dźwignia finansowa jest mierzona na podstawie wpływu dodatkowego zadłużenia na zysk na jedną akcję zwykłych akcjonariuszy.

Zrozumienie dźwigni finansowej

Twój kredyt hipoteczny na dom zapewnia najprostszy sposób zrozumienia zasady dźwigni finansowej. W większości przypadków wpływ dźwigni finansowej na właściciela domu jest zwykle korzystny. Jednakże, dźwignia finansowa musi spełniać dwa ważne wymagania, aby stać się opłacalna. Po pierwsze kredytobiorca musi mieć zdolność do regulowania zobowiązań, aby uniknąć zajęcia. Po drugie dźwignia finansowa zależy od wartości aktywów zabezpieczonych. Jeśli aktywo zyskuje wartość dźwignia zwiększa potencjalny zysk na nieruchomości, ale jeśli aktywo traci wartość, dźwignia zmniejsza zwroty z inwestycji. Dźwignia finansowa staje się niekorzystna, jeśli te dwa warunki nie są spełnione.

Pod koniec lat 80 nadużywaniem dźwigni finansowej wykazały się kierownictwa kilku amerykańskich firm. Pod wpływem inwestorów i niskich stóp procentowych, zaciągnęło znacznie więcej długów niż mogliby spłacić w celu sfinansowania ekspansji i przejęć. Wiele z tych firm, w tym Orion Pictures, Live Entertainment, Carolco, New World Pictures i Cannon Group zakończyło postępowania upadłościowe, choć nie były w stanie spłacić swoich toksycznych kredytów. Większość z tych firm zapomniała, że nadal jest zmuszona spłacić swoje długi, nawet jeśli projekty sfinansowane z funduszy nie powiodły się. Aby skutecznie wykorzystać dźwignię finansową, firma musi stosować realistyczne prognozy, rozsądne decyzje zarządcze, zdrowy rozsądek i bezstronną ocenę ryzyka.

W Polsce i Europie organy nadzorujące wprowadzają często ograniczenia dźwigni finansowej właśnie po to, aby zabezpieczyć podmioty finansowane przed nadmiernymi stratami.

Problem z dźwignią finansową polega na tym, że większość ludzi jest optymistycznie nastawiona do możliwości zwiększenia zysków bez zastanawiania się nad potencjalnymi długami, które muszą spłacić w przypadku niepowodzenia planu. Kiedy nowe firmy rozpoczynają działalność jako nowa sensacja w mieście tylko po to, aby stracić równowagę, gdy nowa firma odciąga od nich uwagę kupujących; albo powoli rozpoczynają i budują reputację, ponieważ więcej ludzi dowiaduje się o doskonałym świadczeniu usług. Niemniej jednak, pożyczanie zwiększa stałe koszty działalności firmy. Jeśli chcesz, aby pożyczone środki były skuteczne, ważne jest zidentyfikowanie potencjalnych pułapek.

About admin

You must be logged in to post a comment Login