Don't Miss

Usługi elektryczne w Warszawie, Poznaniu, Krakowie. Różne miejsca – różne podatki?

By on 6 marca 2018

Wykonywanie usług, z których korzystają konsumenci, wiąże się z rozliczaniem podatków. W przypadku, kiedy w grę wchodzą usługi elektryczne, które opierają się na robotach instalacyjnych elektrycznych kwestia opodatkowania wydaje się być w pełni unormowana. Mogą być one bowiem opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Takiemu opodatkowaniu podlegają między innymi przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Liczy się to jednak głównie wtedy, gdy działalność ta prowadzona jest na zasadach spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Przepisy prawa ustanowione w odniesieniu do zryczałtowanego podatku dochodowego od wybranych przychodów osób fizycznych wyraźnie stanowią, że osoby fizyczne, osiągające przychód z pozarolniczej działalności, mogą opłacać podatek na dwa sposoby – jako ryczałt od przychodów ewidencyjnych, albo karty podatkowej.

 

Miejsce odprowadzania podatków nie ma większego znaczenia – czy w Lublinie, czy w Sopocie, czy w Warszawie. Prawo jest wszędzie są takie samo. Sprawdź tutaj, jeśli chcesz skorzystać z usług elektrycznych w Piasecznie: http://www.proservice24h.pl/elektryk-piaseczno.html. Podatek zryczałtowany odprowadza się bez konieczności pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania. Usługi elektryczne zaliczane są do robót budowlanych, co oznacza, że można je objąć właśnie takim podatkiem. Do odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej są zobowiązane osoby, które zajmują się działalnością usługową lub wytwórczo-usługową. Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy należy zadeklarować pisemnie. Takie oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w odpowiednim miejscu zamieszkania. Jeżeli do dnia 20 stycznia każdego roku podatnik nie złoży deklaracji, z góry przyjmuje się, że prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Może on być obliczany i wpłacany co miesiąc lub kwartał.

About admin

You must be logged in to post a comment Login